Аб-Душа

„Оне Ваи Ст.“ написао Јхене Аико (фт. Аб-Соул)

У „Оне Ваи Ст.“, Јхене Аико и Аб-Соул осећају да су њихови животи кренули у погрешном смеру, али ипак изражавају одређену позитивност упркос оваквим погледима. Опширније