Броокс & Дунн

„1, 2 Много“ Луке Цомбс-а

Текст песме „1, 2 Мани“ Лукеа Цомбса углавном говори о певачкој прекомерној навици пијења. Опширније