Муке

Текст песме „Видео је убио радио звезду“ Багглеса

Смештен у еру америчке историје, где је видео почео да замењује радио као масовну забаву, „Видео је убио радио звезду“ проналази певача како се сећа на време процвата радија. Опширније