Катхрин Хахн

„Агатха све време“ Катхрин Хахн

Ова песма ('Агатха Алл Алонг') заснива се на једном измишљеном лику ('Агатха') у основи исмевајући другу због могућности манипулације њом. Опширније