Суседски

„Жута кутија“ суседства

У суседској песми „Жута кутија“ певач жели да започне живот изнова, поред адресата. Опширније